De schepping/wereld

Vele mensen weten niet hoe de aarde is ontstaan. Ze geloven in de verhalen van wetenschappers en de evolutieleer. Geloven ook niet in een God.


We kunnen ons wel eens afvragen hoe onze wereld is ontstaan. Hier is het antwoord voor de mensen die het niet weten. God schiep de aarde met alles erop en eraan. Hij maakte de mens als een beeld van Zichzelf. Wij kunnen het niet begrijpen hoe God het gedaan heeft. Het is wel duidelijk dat God alle leven heeft geschapen. Waarom? Omdat wij alle mensen het levensadem hebben ontvangen. We ademen in en we ademen uit. Dit laat ons zien dat God niet alleen gezag over de mensheid heeft, maar juist ook zijn grote liefde voor alle mensen.

De eerste dag: Toen zei God: Er moet licht komen. En er kwam licht. De aarde was woest en leeg. Op de tweede en derde dag gaf God vorm aan het heelal. De andere drie dagen vulde God de aarde met levende wezens. Het licht dat op de eerste dag werd gemaakt verdreef het donker/duisternis.

Het Beeld van de Geest van God zweefde over de watermassa lijkt op een vogel, die zijn jongen beschermt en verzorgt. De Geest van God was actief betrokken bij de schepping van de wereld. God blijft actief in zijn zorg en bescherming.

De machtige God heeft ons gemaakt, zijn adem houdt ons in leven. Job 33:4/De Geest van God heeft ons namelijk gemaakt en de adem van de Almachtige geeft ons leven.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *