Het hof van Eden

‘Door te eten van de boom van de kennis
van goed en kwaad is de mens aan
Ons gelijk geworden. Als hij nu van
de boom van het leven eet, zal hij
ook nog voor altijd leven,’ zei de HERE
God. Daarom stuurde Hij de mens
voor altijd uit de hof van Eden weg:
hij moest het land gaan bewerken
waaruit hij was voortgekomen. God
verdreef de mens en plaatste aan de
oostkant van de hof cherubs en een
vlammend zwaard dat fl itsend heen
en weer schoot, om de toegang tot
de boom van het leven te bewaken.(Genesis 3:22-24)

Het leven in de hof van Eden leek op het leven in de hemel. Alles was volmaakt en als Adam en Eva aan God gehoorzaam waren gebleven, hadden zij er eeuwig kunnen blijven. Na de zonde hadden zij geen recht meer op het paradijs en stuurde God hen weg. Als ze in het hof waren blijven leven en gegeten zouden hebben van de boom van het leven, hadden ze voor eeuwig geleefd. Maar eeuwig leven terwijl je zondig bent, zou betekenen dat je je altijd voor God moest verbergen. Wij mensen hebben allemaal, net als Adam en Eva, gezondigd en zijn gescheiden van God. We hoeven alleen niet van Hem gescheiden te blijven.

Auteur: ange

Ik ben Patricia, en gebruik soms ook wel de schuilnaam ange. Ik ben een vrouw en woon in Noorden (Nederland) en mijn beroep is Vrijwilligsters/ Bezoek ouderen mensen voor een intake. Vriendschappelijke huisbezoek. Mijn beroep was Kinderleidster en administratietief medewerkster geweest./Gelovig Christendom.. Ik ben geboren op 24/03/1957 en ben nu dus 62 jaar jong. Mijn hobby's zijn: Breien, Lezen, Borduren, Lezen, Christelijke filmen, Godspel muziek, fietsen /. Bezoekt een Christengemeente/Volle Evangelie. Bezoekt af en toe conferenties, retraites. Bidstonden, Vrouwenbijeenkomst. Het Woord van God lezen bestuderen en bidden. Voor gelovigen en niet gelovigen, zieken, noden, problemen, moeilij Bezoekt e

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *