Laten wij mensen maken

U hebt hem bijna een god gemaakt, hem gekroond met glans en glorie.(Psalm 8:6)U hebt de mensen veel macht gegeven, ze zijn bijna zo machtig als goden!

U hebt hem bijna een god gemaakt-Het geeft de mens een hoge positie in de schepping.

God zei: Laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken; zij moeten heerschappij voeren over de vissen van de zee en de vogels van de hemel, over het vee, over de hele aarde en over alles wat daarop rondkruipt.

Laten wij mensen maken het meervoud ‘wij’verwijst naar een hemelse godenverandering; (Genesis 6:1-4)Er kwamen steeds meer mensen op de aarde.  En de zonen van God  zagen dat de dochters van de mensen erg mooi waren. Ze trouwden met hen, met wie ze maar wilden.  Toen zei de Heer: “Mijn Geest zal niet voor altijd de mensen blijven waarschuwen. Ze zijn sterfelijk en krijgen nog maar 120 jaar.”  Als je dit vers vergelijkt met 1 Petrus 3:20 lijkt dit te betekenen dat God besloot om nog 120 jaar af te wachten of de mensen zouden ophouden met de slechte dingen die ze deden. Daarna was de tijd om en zou zijn straf komen als ze niet veranderd waren.

 In die tijd en ook daarna leefden er reuzen op aarde. Dat waren de kinderen die geboren waren nadat de zonen van God getrouwd waren met de dochters van de mensen. Zij waren de grote, machtige helden uit de vroege tijd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *