Het Woord van God

 Uw wetten zijn juist en goed. Ze zijn rechtvaardig en zullen voor eeuwig gelden.(Psalm 119:160) Nergens in uw woord is iets onwaars, alles is de waarheid. Al uw rechtvaardigheide geboden zijn eeuwig.

Eén van Gods kenmerken is oprechtheid. Hij belichaamt de volmaakte waarheid en daarom kan zijn Woord niet liegen; het is waar en betrouwbaar voor leiding en hulp.

 Laat hen door uw waarheid bij U horen. Want uw woord is de waarheid. (Johannes 17:17)Maak hen zuiver en heilig door hen te onderwijzen in Uw woord en waarheid.

Iemand wordt zuiver en heilig, door het Woord van God te geloven en te gehoorzamen en de vergeving van zonden te aanvaarden door het offer van Christus dood.

CategorieënGod

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *