De bron van Hoop

Hoe krijgen we hoop? Men kan hoop verkrijgen door wedergeboorte. Het gaan geloven in Jezus Christus. Hoop is niet het alleen geloven in Jezus Christus, maar geloven in Zijn dood aan het kruis, begrafenis en opstanding.

 We zijn de God en Vader van onze Heer Jezus Christus heel erg dankbaar. Want omdat Hij zo goed en liefdevol is, heeft Hij nieuwe mensen van ons gemaakt: we zijn opnieuw geboren. Dat heeft Hij gedaan door Jezus Christus uit de dood terug te roepen en weer levend te maken. Daardoor kunnen we vol hoop zijn.(1 Petrus 1:3)

Opnieuw geboren- tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Dit zegt: als u gelooft in de dood van Jezus Christus aan het kruis in u plaats en in Zijn opstanding uit de dood door de kracht van God, bent u wedergeboorte-opnieuw geboren. U bent geboren in een levende hoop.

Hoop komt in u door de opstanding van Jezus Christus uit de dood. U moet deze ultieme, historische basis voor alle hoop goed begrijpen. De basis voor de werkelijke, blijvende hoop is de opstanding van Jezus. Zonder de opstanding van Jezus zou het leven hopeloos zijn. Het is alleen de opstanding van Jezus die u levende hoop brengt.

Auteur: ange

Ik ben Patricia, en gebruik soms ook wel de schuilnaam ange. Ik ben een vrouw en woon in Noorden (Nederland) en mijn beroep is Vrijwilligsters/ Bezoek ouderen mensen voor een intake. Vriendschappelijke huisbezoek. Mijn beroep was Kinderleidster en administratietief medewerkster geweest./Gelovig Christendom.. Ik ben geboren op 24/03/1957 en ben nu dus 62 jaar jong. Mijn hobby's zijn: Breien, Lezen, Borduren, Lezen, Christelijke filmen, Godspel muziek, fietsen /. Bezoekt een Christengemeente/Volle Evangelie. Bezoekt af en toe conferenties, retraites. Bidstonden, Vrouwenbijeenkomst. Het Woord van God lezen bestuderen en bidden. Voor gelovigen en niet gelovigen, zieken, noden, problemen, moeilij Bezoekt e

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *