Licht in de duisternis

Het volk dat in de duisternis leeft, zal een groot Licht zien, en over hen die wonen in het land waar de dood heerst, zal een Licht opgaan. (Jesaja 9:1)

Wij zijn, in onze somberheid en wanhoop, bang dat ons verdriet en onze problemen nooit zullen ophouden. Maar we kunnen troost putten uit deze zekerheid: hoewel God niet altijd onze problemen wegneemt, zal Hij ons, als we Hem met heel ons hart volgen, veilig door de problemen heen leiden.

Een klein licht dat de wereld verlichten moet. Een klein licht dat het duister ontkracht. Een klein licht dat Gods liefde ontbranden doet, stralend Licht in de nacht. Een klein kind in een wereld vol duisternis, een verlosser, zo lang al verwacht. Een klein handje dat wijst waar de hemel is, reddend Licht in de nacht. Opwekking 533

Auteur: ange

Ik ben Patricia, en gebruik soms ook wel de schuilnaam ange. Ik ben een vrouw en woon in Noorden (Nederland) en mijn beroep is Vrijwilligsters/ Bezoek ouderen mensen voor een intake. Vriendschappelijke huisbezoek. Mijn beroep was Kinderleidster en administratietief medewerkster geweest./Gelovig Christendom.. Ik ben geboren op 24/03/1957 en ben nu dus 62 jaar jong. Mijn hobby's zijn: Breien, Lezen, Borduren, Lezen, Christelijke filmen, Godspel muziek, fietsen /. Bezoekt een Christengemeente/Volle Evangelie. Bezoekt af en toe conferenties, retraites. Bidstonden, Vrouwenbijeenkomst. Het Woord van God lezen bestuderen en bidden. Voor gelovigen en niet gelovigen, zieken, noden, problemen, moeilij Bezoekt e

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *