De bron

Jezus antwoordde haar: “Mensen die van het water uit deze put drinken, zullen weer dorst krijgen. Maar mensen die hebben gedronken van het water dat Ik hun geef, zullen voor eeuwig geen dorst meer krijgen. Want het water dat Ik hun geef, zal in hen een bron worden waar water uit opborrelt dat eeuwig leven geeft.”  De vrouw zei: “Heer, geef mij van dat water, zodat ik nooit meer dorst krijg. Dan hoef ik nooit meer water te gaan halen bij de bron hier.” (Johannes 4:13-15)

Veel functies van iemands geestelijk leven lopen gelijk op met de functies van het menselijk lichaam. Zoals ons lichaam honger en dorst hebben, kan onze ziel dat ook. Maar onze ziel heeft geestelijke voedsel nodig. De vrouw haalde de twee soorten water door elkaar, misschien omdat iemand nog nooit met haar over haar geestelijke honger en dorst had gesproken. We denken er niet aan ons lichaam voedsel en water te onthouden als we dat nodig hebben. Waarom zouden we dan wel onze ziel tekort doen? Het levende Woord Jezus Christus, en het geschreven Woord, de Bijbel, kunnen de honger en dorst van onze ziel verzadigen.

Auteur: ange

Ik ben Patricia, en gebruik soms ook wel de schuilnaam ange. Ik ben een vrouw en woon in Noorden (Nederland) en mijn beroep is Vrijwilligsters/ Bezoek ouderen mensen voor een intake. Vriendschappelijke huisbezoek. Mijn beroep was Kinderleidster en administratietief medewerkster geweest./Gelovig Christendom.. Ik ben geboren op 24/03/1957 en ben nu dus 62 jaar jong. Mijn hobby's zijn: Breien, Lezen, Borduren, Lezen, Christelijke filmen, Godspel muziek, fietsen /. Bezoekt een Christengemeente/Volle Evangelie. Bezoekt af en toe conferenties, retraites. Bidstonden, Vrouwenbijeenkomst. Het Woord van God lezen bestuderen en bidden. Voor gelovigen en niet gelovigen, zieken, noden, problemen, moeilij Bezoekt e

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *