Waar gaat Pasen nou eigenlijk over

WAAR GAAT PASEN NOU EIGENLIJK OVER?

Bij Pasen horen eieren, strohoedjes en bendes van springerige nepgras, maar niets van dat alles heeft ook maar iets te maken met de werkelijkheid van het met bloed besmeurde kruis en de eeuwige hoop van het lege graf.

Waar gaat Pasen dan wel over? Nadat de Joden ongeveer 400 jaar als slaven in Egypte hadden geleefd, werden ze door God bevrijd. Hiervoor zette Hij onder meer allerlei plagen in. Met Pesach herdenkt het Joodse volk zijn uittocht uit Egypte onder aanvoering van Mozes. Ter ere hiervan werden lammeren geslacht en speciale broden gegeten. Het bloed van de lammeren werd aan de deurposten gesmeerd, zodat er geen straf van God zou komen in de huizen.

Jezus Christus is met deze Joodse herdenkingsdag gekruisigd. Dat was op een vrijdag. Deze dag zou later Goede Vrijdag genoemd worden, omdat Hij stierf als het offerlam. Op zondag wilde men Hem balsemen, maar het graf bleek leeg te zijn: Hij was opgestaan uit de dood. Met Pasen herdenken christenen deze opstanding van Jezus.

Auteur: ange

Ik ben Patricia, en gebruik soms ook wel de schuilnaam ange. Ik ben een vrouw en woon in Noorden (Nederland) en mijn beroep is Vrijwilligsters/ Bezoek ouderen mensen voor een intake. Vriendschappelijke huisbezoek. Mijn beroep was Kinderleidster en administratietief medewerkster geweest./Gelovig Christendom.. Ik ben geboren op 24/03/1957 en ben nu dus 62 jaar jong. Mijn hobby's zijn: Breien, Lezen, Borduren, Lezen, Christelijke filmen, Godspel muziek, fietsen /. Bezoekt een Christengemeente/Volle Evangelie. Bezoekt af en toe conferenties, retraites. Bidstonden, Vrouwenbijeenkomst. Het Woord van God lezen bestuderen en bidden. Voor gelovigen en niet gelovigen, zieken, noden, problemen, moeilij Bezoekt e

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *