Vergeving

Vergeef ons onze schulden, zoals wij ook hen vergeven die ons iets schuldig zijn. (Mattheüs 6:12) En vergeef ons wat we fout gedaan hebben, want wij hebben ook andere mensen hun fout vergeven.

De vorm van vergeving die je zelf nodig hebt en die je van God kan ontvangen. Het is zo’n geweldige zegen om door God vergeven te zijn .

Het is heerlijk als de Heer je heeft vergeven wat je verkeerd hebt gedaan.
Het is heerlijk als God je heeft vergeven dat je Hem ongehoorzaam bent geweest. Het is heerlijk als de Heer zegt dat je niet meer schuldig bent.
Het is heerlijk als Hij je alles heeft vergeven. (Psalm 32:1-2)

God wil je vergeven. Vergeving is altijd een deel geweest van de liefhebbende karakter van God. Hij maakte dit bekend aan Mozes.(Exodus 34:7) Ik ben vriendelijk en goed voor duizenden mensen en vergeef hen hun slechtheid en ongehoorzaamheid. Maar schuldige mensen zal Ik niet onschuldig verklaren. Als mensen Mij niet willen gehoorzamen, zal het slecht met hen gaan. Hun ongehoorzaamheid zal gevolgen hebben tot in de derde en vierde familie ná hen. Hij openbaarde dit ook aan David en toonde het door Jezus Christus op een indrukwekkende wijze aan de wereld. Deze verzen spreken van verscheidene aspecten van Gods vergeving: vergeven van overtredingen, bedekken van de zonde. Hij rekent je jouw zonden niet aan.

Hij rekent ons onze zonden niet aan. Paulus haalde deze verzen aan in (Romeinen 4:7,8 Het is heerlijk als de Heer je je fouten heeft vergeven. Het is heerlijk als Hij alles heeft weggedaan wat je verkeerd hebt gedaan.  Het is heerlijk als God zegt dat je niet meer schuldig bent). en liet zien dat deze vreugdevolle ervaring van vergeving voortkomt uit het geloof in Christus.

GEZEGENDE PAASDAGEN

Auteur: ange

Ik ben Patricia, en gebruik soms ook wel de schuilnaam ange. Ik ben een vrouw en woon in Noorden (Nederland) en mijn beroep is Vrijwilligsters/ Bezoek ouderen mensen voor een intake. Vriendschappelijke huisbezoek. Mijn beroep was Kinderleidster en administratietief medewerkster geweest./Gelovig Christendom.. Ik ben geboren op 24/03/1957 en ben nu dus 62 jaar jong. Mijn hobby's zijn: Breien, Lezen, Borduren, Lezen, Christelijke filmen, Godspel muziek, fietsen /. Bezoekt een Christengemeente/Volle Evangelie. Bezoekt af en toe conferenties, retraites. Bidstonden, Vrouwenbijeenkomst. Het Woord van God lezen bestuderen en bidden. Voor gelovigen en niet gelovigen, zieken, noden, problemen, moeilij Bezoekt e

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *