Brood dat levend maakt

Jezus antwoordde: “IK BEN  dat echte brood dat levend maakt. Iedereen die bij Mij komt, zal nooit meer honger hebben. En iedereen die in Mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben. (Johannes 6:35)

Jezus Christus is de eeuwige Zoon van God, Die als mens op aarde is gekomen. Het Brood van God is Hij Die uit de hemel neerdaalt en aan de wereld het leven geeft.

Mensen eten brood om de honger te stillen en hun lichaam te laten functioneren. U kunt geestelijke honger alleen stillen en daardoor een geestelijk leven op gang houden als u de juiste relatie met Jezus Christus hebt. Het is dan ook niet vreemd dat Hij Zichzelf het brood dat leven geeft noemde. Maar brood moet gegeten worden om leven te kunnen geven en Christus moet in uw dagelijks leven uitgenodigd worden om u geestelijk leven te geven.

Jezus heeft aan het kruis de plaats ingenomen van iedereen. Hij stierf voor uw en uw zonden, om u het leven te kunnen geven. Wie gelooft dat de plaatsvervangende dood van Jezus Christus voor hem moest zijn, heeft gebruikgemaakt van dit Brood. Dat heeft tot gevolg dat hij voor altijd een diepe vrede in zich heeft en zijn ziel zal geen honger of dorst meer hebben.

Ik bid voor een ieder die U nog niet kent. Wie gelooft zal gered worden.Amen

Gelooft u al in de Here Jezus?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *