Waar gaat Pasen nou eigenlijk over

WAAR GAAT PASEN NOU EIGENLIJK OVER?

Bij Pasen horen eieren, strohoedjes en bendes van springerige nepgras, maar niets van dat alles heeft ook maar iets te maken met de werkelijkheid van het met bloed besmeurde kruis en de eeuwige hoop van het lege graf.

Waar gaat Pasen dan wel over? Nadat de Joden ongeveer 400 jaar als slaven in Egypte hadden geleefd, werden ze door God bevrijd. Hiervoor zette Hij onder meer allerlei plagen in. Met Pesach herdenkt het Joodse volk zijn uittocht uit Egypte onder aanvoering van Mozes. Ter ere hiervan werden lammeren geslacht en speciale broden gegeten. Het bloed van de lammeren werd aan de deurposten gesmeerd, zodat er geen straf van God zou komen in de huizen.

Jezus Christus is met deze Joodse herdenkingsdag gekruisigd. Dat was op een vrijdag. Deze dag zou later Goede Vrijdag genoemd worden, omdat Hij stierf als het offerlam. Op zondag wilde men Hem balsemen, maar het graf bleek leeg te zijn: Hij was opgestaan uit de dood. Met Pasen herdenken christenen deze opstanding van Jezus.