Mijn Woorden

De hemel en de aarde zullen ophouden te bestaan. Maar mijn woorden zullen altijd blijven. (Marcus 13:31) De hemel en de aarde zullen verdwijnen, maar mijn woorden zeker niet.

In Jezus dagen leek de wereld heel stevig, betrouwbaar en duurzaam. Nu zijn veel mensen bang voor vernietiging door nucleaire wapens. Maar Jezus zegt ons dat, hoewel wij er zeker van kunnen zijn dat de aarde zal verdwijnen, de waarheid van zijn woorden nooit veranderd of afgeschaft kan worden. God en zijn Woord vormen de enige stabiliteit in onze instabiele wereld en allerlei bezit te vergaren en daarbij de Bijbel en zijn eeuwige waarheden te negeren.

Het Woord van God

 Uw wetten zijn juist en goed. Ze zijn rechtvaardig en zullen voor eeuwig gelden.(Psalm 119:160) Nergens in uw woord is iets onwaars, alles is de waarheid. Al uw rechtvaardigheide geboden zijn eeuwig.

Eén van Gods kenmerken is oprechtheid. Hij belichaamt de volmaakte waarheid en daarom kan zijn Woord niet liegen; het is waar en betrouwbaar voor leiding en hulp.

 Laat hen door uw waarheid bij U horen. Want uw woord is de waarheid. (Johannes 17:17)Maak hen zuiver en heilig door hen te onderwijzen in Uw woord en waarheid.

Iemand wordt zuiver en heilig, door het Woord van God te geloven en te gehoorzamen en de vergeving van zonden te aanvaarden door het offer van Christus dood.