Het wezenlijke van geloof

 Het geloof is de zekerheid dat de dingen die we verwachten, ook werkelijkheid zullen worden. Het is het bewijs van de dingen die we nog niet zien. Veel van onze voorouders zijn door hun geloof een voorbeeld voor ons geworden.
Doordat we God geloven, begrijpen we dat de wereld door het woord van God is ontstaan. Wat we nu zien, is niet ontstaan uit iets zichtbaars, maar uit iets onzichtbaars, namelijk het woord van God. (Hebreeën 11:1-3)

Geloof is gebaseerd op zaken die men niet ziet. Geloof is tenslotte gebaseerd op Gods Woord. Geloof weet dus zeker dat het hele universum is ontstaan door het onzichtbare Woord van God. Wat wij zien, is ontstaan uit wat niet gezien kan worden. Geloof is gebaseerd op de onzichtbare eeuwige werkelijkheid van Gods Woord. Hoop, op zijn beurt, is gebaseerd op geloof.

Geloof gaat over het hier en nu. Geloof is iets wezenlijks, iets wat we reëel op dit moment hebben. Maar hoop, gebaseerd op dat geloof, kijkt naar de toekomst. Deze twee niet door elkaar halen. God heeft resultaten beloofd aan geloof, die niet beloofd zijn aan hoop. Het is heel belangrijk te beseffen dat hoop alleen van kracht is als hij gebaseerd is op geloof. Geloof op zijn beurt, is gebaseerd op Gods Woord. De ultieme basis van zowel geloof als hoop is het Woord van God.Bron:dpm

Het geloof is de overtuiging-gebaseerd op de ervaring in het verleden-dat Gods nieuwe, verfrissende verassingen ook de onze worden. Het geloof kan met twee woorden beschreven worden: vertrouwen en zekerheid. Het begin punt van het geloof is het geloof in Gods karakter: Hij zegt wie Hij zegt te zijn.

God schiep het heelal van uit het niets; Hij sprak en het kwam er. Wij geloven in de God die het heelal heeft geschapen door zijn Woord. Gods Woord heeft een onmetelijke kracht. Als Hij tot je spreekt, zul je dan luisteren en Hem antwoord geven?

De bron van Hoop

Hoe krijgen we hoop? Men kan hoop verkrijgen door wedergeboorte. Het gaan geloven in Jezus Christus. Hoop is niet het alleen geloven in Jezus Christus, maar geloven in Zijn dood aan het kruis, begrafenis en opstanding.

 We zijn de God en Vader van onze Heer Jezus Christus heel erg dankbaar. Want omdat Hij zo goed en liefdevol is, heeft Hij nieuwe mensen van ons gemaakt: we zijn opnieuw geboren. Dat heeft Hij gedaan door Jezus Christus uit de dood terug te roepen en weer levend te maken. Daardoor kunnen we vol hoop zijn.(1 Petrus 1:3)

Opnieuw geboren- tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Dit zegt: als u gelooft in de dood van Jezus Christus aan het kruis in u plaats en in Zijn opstanding uit de dood door de kracht van God, bent u wedergeboorte-opnieuw geboren. U bent geboren in een levende hoop.

Hoop komt in u door de opstanding van Jezus Christus uit de dood. U moet deze ultieme, historische basis voor alle hoop goed begrijpen. De basis voor de werkelijke, blijvende hoop is de opstanding van Jezus. Zonder de opstanding van Jezus zou het leven hopeloos zijn. Het is alleen de opstanding van Jezus die u levende hoop brengt.

Hoop

We zijn de God en Vader van onze Heer Jezus Christus heel erg dankbaar. Want omdat Hij zo goed en liefdevol is, heeft Hij nieuwe mensen van ons gemaakt: we zijn opnieuw geboren. Dat heeft Hij gedaan door Jezus Christus uit de dood terug te roepen en weer levend te maken. Daardoor kunnen we vol hoop zijn. (1 Petrus 1:3)

Nieuwe mensen gemaakt(wedergeboren doen worden) geestelijke geboorte. Hebt u bemoediging nodig? Gods woord geeft blijdschap en hoop in moeilijke tijden. U bent geroepen om te leven vanuit de hoop op het eeuwige leven. Onze hoop is niet alleen gericht op de toekomst. Eeuwig leven begint zodra wij in God gaan leven en bij Zijn familie gaan horen.

Waar leven is, daar is hoop. Hoop doet leven. Hoop is nodig om zowel geloof als liefde vast te houden. Het omgekeerde Waar geen hoop is, daar is geen leven. Hopeloosheid is één van de meest trieste dingen die een mens kan meemaken. Ik kan me moeilijk iets droevigers en uitzichtlozers voorstellen dan wanhoop. Ontelbare miljoenen mensen in onze wereld vandaag zijn hopeloos. Er is hulp voor mensen om uit deze beproeving te komen.

Eenzaam

God geeft aan eenzame mensen een thuis.
Aan gevangenen geeft hij de vrijheid, hij maakt hen gelukkig.
Maar mensen die zich tegen hem verzetten, zullen ongelukkig worden. (Psalm 68:7) Aan eenzame mensen geeft Hij een gezin. Gevangenen bevrijdt Hij. Maar mensen die Hem ongehoorzaam zijn, laat Hij wonen in een dor land.

Lieve lezers alleen in God is er hoop voor de wezen, weduwen, gevangenen en alle andere eenzame mensen.

(Galaten 4:27)Want er staat in de Boeken: “Wees blij en juich, ook al heb je nooit kinderen gekregen! Want ook al ben je nu eenzaam, toch zul je veel meer kinderen hebben dan de vrouw die een man heeft.”  Met deze moeder bedoelt Paulus Sara. Sara kon eerst geen kinderen krijgen. Pas toen ze heel oud was, kreeg ze één zoon, omdat God dat beloofd had. Nu heeft ze heel veel kinderen, omdat de christenen ‘door hetzelfde geloof als dat Abraham had’ als het ware óók haar kinderen zijn.