Jezus is de waarheid

Jezus zei: Ik ben de weg. Bij mij is de waarheid, en bij mij is het leven. Je kunt alleen bij de Vader komen als je in mij gelooft. Als jullie mij kennen, zullen jullie ook mijn Vader kennen. Johannes 14:6-7a

De vraag: Hoe kan ik God vinden? Alleen door Jezus. Jezus is de weg omdat Hij zowel God als mens is. Door ons leven aan dat van Hem te verbinden, zijn we verbonden met God. Vertrouwen erop dat Jezus je bij de Vader brengt en alle voordelen die er zijn voor een kind van God, zullen ook van jou zijn.

Jezus zegt dat Hij de weg, de waarheid en het leven is. Als de weg is Hij ons pad naar de Vader.

Dan zult U de waarheid kennen en door de waarheid bevrijd worden. (Johannes 32:8) Jezus Zelf is de waarheid die ons bevrijdt. Hij is de bron van waarheid, de volmaakte maatstaf van wat goed is. Hij bevrijdt ons van de gevolgen van zonde, van zelfmisleiding en misleiding door Satan. Hij laat ons duidelijk de weg zien naar eeuwig leven met God. Zodoende geeft Jezus ons geen vrijheid om te doen wat we willen, maar de vrijheid om God te volgen. Als we ervoor kiezen voor God te willen leven, bevrijdt de volmaakte waarheid van Jezus ons om alles te zijn wat Hij wil.

Een hoopvolle toekomst

Ik Heb ontdekt dat je er achter kunt komen hoe iemand in het leven staat door te vragen hoe of zijn tegen de dood aankijkt. Eens sprak ik met een man die nooit serieus over de dood nagedacht had… totdat bij hem een ernstige ziekte werd vastgesteld. In een enkel ogenblik is alles veranderd, zei hij, dingen waar ik al mijn aandacht aan gegeven heb, blijken nu waardeloos. En andere zaken war ik niets om gaf zijn voor mij nu het belangrijkste in de wereld.

KLAAR ZIJN VOOR DE EEUWIGHEID

Ook al zijn we allemaal aan het aardse leven gehecht, toch weten we dat iedereen het vroeg of laat van de dood verliest. De dood komt villa’s van rijken net zo brutaal binnen als rijtjeshuizen in de wijk. Voor beroemde mensen valt het doek net zo onherroepelijk als voor wie onbekend is. Ook mensen die dit lezen kunnen sterven voor de tijd een jaar verder is.

Sommige mensen denken: Ik geloof wel dat er iets is nar dit leven, maar ik houd me daar niet mee bezig. Ik zie het wel als mijn tijd is gekomen. Wat vreemd! Mensen zijn vaak jaren hard aan het werk om zich te verzekeren van een goed pensioen. Maar trekken er geen 5 minuten voor uit om zich voor te bereiden op hun ontmoeting met God!

Tegenover de dood is ook een andere houding mogelijk: Ik vertrouw op christus de Heer, die de dood heeft overwonnen. Ik leg mijn toekomst in zijn hand.

DE DOOD HOEFT GEEN BITTER EINDE TE ZIJN… WE MOGEN DENKEN AAN EN STRALENDE ZONSOPGANG!

HET LEVEN IS NIET TE BEGRIJPEN

Alles is verschrikkelijk vermoeiend. De ogen zijn nooit klaar met kijken, de oren zijn nooit klaar met horen.  Alles wat er gebeurd is, zal steeds weer gebeuren. En alles wat er gedaan is, zal weer worden gedaan. Er is nooit iets nieuws onder de zon. 1 Soms gebeurt er iets waarvan de mensen zeggen: “Kijk, dit is iets nieuws.” Maar dan is het lang geleden ook al gebeurd, voordat wij er waren. De mensen weten niets meer van wat er lang geleden gebeurde. En ook van wat er later gebeuren zal, zullen de mensen die nóg weer later leven, niets meer weten. (Prediker 1:8-11)

Veel mensen voelen zich rusteloos en ontevreden. Zij vragen zich af: Waarom voel ik me, als ik naar Gods wil leef, zo moe en leeg? Wat is de zin van het leven? Als ik op dit alles terug kijk, ben ik dan blij met wat ik bereikt hebt? Waarom voel ik me zo opgebrand, zo gedesillusioneerd, zo dor? Wat moet ervan mij worden? Als u eens eerlijk naar uw leven kijkt, zult u zien dat God dienen belangrijker is dan alle andere mogelijkheden die u hebt. Misschien vraagt God u eens opnieuw te kijken naar doel en richting van u leven.

Jezus de bevrijder

Matteüs 1:18:23: ‘De maagd zal zwanger worden en een zoon baren! En men zal het kind Immanuël noemen, dat betekent: “God is met ons.”’(Mattheus 1:23)Het meisje dat nog maagd is zal in verwachting raken en een zoon krijgen. De mensen zullen Hem Immanuël noemen. Dat betekent: ‘God is met ons.’ “

In dit verhaal laat Matteüs zien dat Jezus een nieuwe bevrijder is. Hij lijkt op Mozes, maar is groter dan hij. Als kind van Hebreeuwse ouders moest Mozes op last van de farao van Egypte worden gedood, maar hij werd gered dankzij zijn moeder, zijn zus en de dochter van de farao. Zo probeert ook Herodes het kind Jezus te doden, maar dat lukt niet omdat Jozef de opdracht die een engel hem geeft stipt uitvoert.

Als je getrouwd bent

Ik zeg dit, broeders en zusters, omdat er nog maar weinig tijd is. Als je getrouwd bent, laat dat dan niet het belangrijkste voor je zijn. Als je verdriet hebt, geef daar dan niet te veel aan toe. Als je blij bent, vergeet dan niet alle andere dingen. Als je iets gekocht hebt, laat het dan niet te belangrijk voor je zijn.  Als je gebruik maakt van de dingen van deze wereld, laat je er dan niet door beïnvloeden. Want de wereld van nu zal niet lang meer bestaan.( 1 Korintiër 7:29-31)

Blijf zo vrij als mogelijk is, voor de Here. Dat we ons huwelijk, huis of financiële zekerheden niet het hoogste levensdoel, mogen maken. Ons leven moet zo min mogelijk gehinderd worden door de zorgen van deze wereld. Daarom moet we oppassen dat niet alle aandacht gericht wordt op de hypotheek, ons budget, een investering of onze openstaande rekeningen. Deze dingen zullen ons dan verhinderen voor God te werken. Een getrouwde man heeft tot taak na te denken over zijn aardse verantwoordelijkheden. Maar Hij moet opletten dat deze verantwoordelijkheden hanteerbaar blijven en hem niet opslokken.

De vruchten van de boom

 De Heer God zette de mens in de tuin van Eden, om voor de tuin te zorgen.  Hij waarschuwde hem: “Je mag van alle bomen in de tuin eten zoveel je wil. (Genesis 2:16-17)

De vruchten van de boom

Waren de boom van het leven en de boom van de kennis van goed en kwaad echte bomen? De bomen waren echt, maar symbolisch. Het eeuwige leven met God werd gesymboliseerd door het eten van de boom van het leven. De bomen waren echt en bezaten speciale eigenschappen. Door de vruchten van de boom van het leven te eten, konden Adam en Eva het eeuwige leven bezitten en genieten van het voortdurende contact met God. De zonde van Adam en Eva heeft hen gescheiden van de boom van het leven. Zo konden ze het eeuwige leven niet verkrijgen.

God van hemel en aarde

Toen de Heer God de hemel en de aarde maakte, maakte Hij ook de mens. Hij maakte hem van het stof van de aarde en blies de levensadem in zijn neus. Zo werd de mens een levend wezen. (Genesis 2:7)

Uit het stof van de aarde wil zeggen dat er niets bijzonders is aan de chemische elementen, waaruit wij allemaal gemaakt zijn. Het lichaam is een levenloos omhulsel tot God het leven maakt met zijn levensadem.Als God zijn levensadem van ons wegneemt, wordt ons lichaam weer stof. Daarom komen ons leven en onze waarde van de Geest van God. Veel mensen scheppen op over wat ze bereikt hebben, alsof zij zichzelf die mogelijkheden hebben gegeven. Anderen voelen zich waardeloos, omdat ze niets hebben bereikt waarover ze kunnen opscheppen. Maar de realiteit is dat het leven en de waarde ervan komt van de God van de schepping. Hij kiest ervoor ons die mysterieuze en verbazingwekkende gave van het leven te geven.

HIJ VORMDE HEM UIT STOF, UIT AARDE

Het Hebreeuwse werkwoord voor vormen (jatsar) betekent zoveel als boetseren door een pottenbakker of modelleren door een beeldhouwer. Het woord ‘stof’ wijst op de bevochtigde aarde, hier als leem gedacht. De woorden voor mens (adam) en aarde (adama) onderstrepen hoezeer mens en aarde elkaar verbonden zijn.

MAAK JE GEEN ZORGEN

DE HEER, JULLIE GOD, ZAL BIJ BIJ JULLIE ZIJN. HIJ IS MACHTIG, HIJ ZAL JULLIE BEVRIJDEN. HIJ HOUDT VAN JULLIE EN ZAL JULLIE VERGEVEN. HIJ ZAL BLIJ ZIJN OVER JULLIE, EN JUICHEN VAN VREUGDE. Wanneer we met God willen leven, blijdschap het resultaat is. We leven met God wanneer we Hem gelovig volgen en zijn geboden gehoorzamen. Dan zal God over ons juichen met een lied van vreugde.