Door Christus Zelf geschapen

Want door Jezus heeft God alle dingen in de hemel en op de aarde gemaakt: de zichtbare dingen en de onzichtbare dingen, alles wat heerst en macht heeft. Alles is door Hem en voor Hem gemaakt.  (Kolossenzen 1:16)

Het stoffelijke en de geestelijke wereld zijn door Christus Zelf geschapen en staat onder zijn gezag. Hij heeft geen gelijke en concurrent.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *