God vergeeft

Wat vraagt Hij van ons? Dat we geloven in zijn Zoon Jezus Christus. En Hij vraagt óók dat we van elkaar houden, zoals Jezus ons heeft bevolen. ( 1 Johannes 3:23) In de Bijbel zegt iemands naam iets over zijn karakter. Zijn naam geeft weer wie hij werkelijk is. Wij geloven niet alleen in de woorden van Jezus, maar zeker ook in de persoon die Hij is, de Zoon van God.

Maar déze zijn opgeschreven, zodat jullie zullen blijven geloven dat Jezus de Messias is, de Zoon van God. Want dan zullen jullie eeuwig leven hebben omdat jullie bij Hem horen. (Johannes 20:31)

Als je nooit je fouten toegeeft, zal het niet goed met je gaan.
Maar als je ze hardop toegeeft en ze niet meer doet, zul je vergeving krijgen. (Spreuken 28:13) Iets in ons verzet zich heftig tegen het toegeven dat we fout waren. Daarom bewonderen we mensen die openlijk en hoffelijk hun fouten en zonden toegeven. Deze mensen hebben een goed zelfbeeld. Zij hoeven niet altijd zo nodig gelijk te hebben om zich goed te voelen. Wees bereid om op dingen terug te komen, toe te geven dat je fout was en je plannen zo nodig te veranderen. En onthoud dat de eerste stap op weg naar vergeving het belijden van schuld is.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *