Het ware Licht

Het Licht

Johannes was niet zelf het licht maar degene die over het licht vertelde, het echte licht, dat in de wereld kwam om iedereen te verlichten. Johannes 1:8-9)

Net zomin als Johannes de Doper zijn wij ook niet de bron van Gods licht. Jezus Christus is het ware licht. Jezus toont ons de weg naar God en vertelt hoe we die moeten volgen. Ongelovigen zijn niet in staat de volledige, stralende heerlijkheid van zijn licht uit het eerste hand te ontvangen. Christus is het ware Licht.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *