Het Woord

Het Woord

Het Woord werd een mens en Hij heeft bij ons gewoond. We hebben gezien hoe geweldig en machtig Hij is: Hij, Gods enige Zoon, met dezelfde macht als de Vader, liefdevol, vriendelijk, en vol van waarheid. ( Johannes 1:14)

Toen Christus werd geboren, werd God een mens. Hij was niet gedeeltelijk mens en gedeeltelijk God, maar volkomen menselijk en volkomen goddelijk. (Kolossenzen 2:9)  In de mens Jezus woont God Zelf. 

Voordat Christus kwam, konden mensen God maar gedeeltelijk kennen, omdat Hij zichtbaar werd. Christus is de volmaakte uiting van God in menselijke verschijning. De twee meest voorkomende fouten zijn dat men of Jezus menselijk of zijn godheid bagatelliseert. Jezus is zowel God als mens.