Hij Jezus jou verlosser

 Jullie geloven in de Zoon van God. Daarom schrijf ik jullie dit, zodat jullie zeker zullen weten dat jullie het eeuwige leven hebben.(1 Johannes 5:13)

Sommige mensen hopen dat zij het eeuwig leven zullen krijgen. Onze zekerheid is gebaseerd op Gods belofte dat Hij/Jezus ons eeuwig leven geeft door Zijn Zoon. Het is waar, ongeacht of jij het gevoel hebt dat God dichtbij is of ver weg. Het eeuwige leven komt niet tot stand door gevoelens, maar door feiten. Als jij gelooft in de waarheid van God, mag je weten dat je eeuwig leven bezit. Als je geen zekerheid hebt of je christen bent, is het goed je af te vragen of jij je leven wel aan Hem hebt toegewijd, of Hij/Jezus jouw Verlosser en Zaligmaker is. Als dat zo is, mag je door geloof weten dat je een kind van God bent.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *