Hij zal je redden

En net zoals Mozes in de woestijn de slang hoog opgeheven heeft,  zo moet ook de Mensenzoon hoog opgeheven worden.  Iedereen die in Hem gelooft zal dan niet sterven, maar het eeuwige leven hebben. (Johannes 3:14,15) Zoals Mozes in de woestijn een koperen slang omhooghield, zo moet ook Ik, de Mensenzoon, omhooggeheven worden, opdat ieder die in Mij gelooft, eeuwig leven zal hebben.

Toen de Israëlieten door de woestijn trokken, stuurde God een slangenplaag om de mensen te straffen voor hun opstandige houding. Mensen die door de slangen waren gebeten, zouden sterven. Toch konden zij genezen als ze Gods opdracht gehoorzaamden en naar de koperen slang op de paal keken en geloofden dat God hen zou genezen. Precies zo moeten wij naar Jezus opkijken voor onze redding. Je zult gered worden van de dodelijke beet van de zonde door op te kijken naar Jezus aan het kruis en te geloven dat Hij je zal redden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *