Jezus is zelf God

JEZUS IS ZELF GOD

 Jezus is de afbeelding van God. God kunnen we niet zien. Maar aan Jezus kunnen we zien wie God is. Jezus was er al vóórdat God alles maakte.  Want door Jezus heeft God alle dingen in de hemel en op de aarde gemaakt: de zichtbare dingen en de onzichtbare dingen, alles wat heerst en macht heeft. Alles is door Hem en voor Hem gemaakt. (Kolossenzen 1:15-16) Jezus is niet alleen aan God gelijk. Hij is Zelf God.

Ik en de Vader zijn helemaal één.” (Johannes 10:30) Hij/Jezus en de Vader zijn één. Ze zijn niet dezelfde persoon, maar zijn wel één in wezen en karakter.