Liefhebbende God

Vanuit de hemel straft God alle
slechte, zondige mensen, die door
hun slechtheid de waarheid over Hem
in de weg staan. Want die mensen
kunnen heel goed weten dat God
er is. Hij heeft het hun Zelf bekendgemaakt.
God is wel onzichtbaar,
maar uit alles wat Hij geschapen
heeft, blijken zijn eeuwige kracht en
goddelijkheid. Want sinds het ontstaan
van de wereld is zijn bestaan
duidelijk te herkennen uit wat Hij
gemaakt heeft. Daarom hebben de
mensen geen enkele verontschuldiging.
Hoewel de mensen in staat
waren God te kennen, wilden zij Hem
niet de eer geven die Hem toekomt
en Hem niet eens danken voor alles
wat Hij heeft gedaan. Zij hielden zich
met allerlei ideeën bezig. In hun verdwazing
raakten zij het spoor bijster.
Hoewel zij dachten dat ze alles wisten,
waren zij in werkelijkheid dom. (Romeinen 1:18-22)

Hoe kan een liefhebbende God iemand naar de hel sturen, vooral wanneer die persoon nooit het goede nieuws heeft gehoord? God heeft Zich duidelijk bekendgemaakt aan alle mensen. Iedereen weet wat God van ons vraagt, maar niemand leeft ernaar. Anders gezegd: onze morele maatstaven zijn altijd hoger dan ons werkelijke gedrag. Als mensen Gods waarheid onderdrukken om op hun eigen manier te kunnen leven, hebben ze geen excuus. Zij kennen de waarheid, maar hebben haar verworpen; dan zullen ze moeten leven met de gevolgen daarvan.