De schepping

DE SCHEPPING

Vele mensen weten niet hoe de aarde is ontstaan. Ze geloven in de verhalen van wetenschappers en de evolutieleer. Geloven ook niet in een God.

We kunnen ons wel eens afvragen hoe onze wereld is ontstaan. Hier is het antwoord voor de mensen die het niet weten. God schiep de aarde met alles erop en eraan. Hij maakte de mens als een beeld van Zichzelf. Wij kunnen het niet begrijpen hoe God het gedaan heeft. Het is wel duidelijk dat God alle leven heeft geschapen. Waarom? Omdat wij alle mensen het levensadem hebben ontvangen. We ademen in en we ademen uit. Dit laat ons zien dat God niet alleen gezag over de mensheid heeft, maar juist ook zijn grote liefde voor alle mensen.