Jezus is de waarheid

Jezus zei: Ik ben de weg. Bij mij is de waarheid, en bij mij is het leven. Je kunt alleen bij de Vader komen als je in mij gelooft. Als jullie mij kennen, zullen jullie ook mijn Vader kennen. Johannes 14:6-7a

De vraag: Hoe kan ik God vinden? Alleen door Jezus. Jezus is de weg omdat Hij zowel God als mens is. Door ons leven aan dat van Hem te verbinden, zijn we verbonden met God. Vertrouwen erop dat Jezus je bij de Vader brengt en alle voordelen die er zijn voor een kind van God, zullen ook van jou zijn.

Jezus zegt dat Hij de weg, de waarheid en het leven is. Als de weg is Hij ons pad naar de Vader.

Dan zult U de waarheid kennen en door de waarheid bevrijd worden. (Johannes 32:8) Jezus Zelf is de waarheid die ons bevrijdt. Hij is de bron van waarheid, de volmaakte maatstaf van wat goed is. Hij bevrijdt ons van de gevolgen van zonde, van zelfmisleiding en misleiding door Satan. Hij laat ons duidelijk de weg zien naar eeuwig leven met God. Zodoende geeft Jezus ons geen vrijheid om te doen wat we willen, maar de vrijheid om God te volgen. Als we ervoor kiezen voor God te willen leven, bevrijdt de volmaakte waarheid van Jezus ons om alles te zijn wat Hij wil.

Het kruis van Jezus

Gods dienaar heeft nooit geweld gebruikt, Hij heeft nooit iemand bedrogen. En toch werd hij begraven tussen de misdadigers, zijn graf lag tussen de graven van slechte mensen. (Jesaja 53:9)

De Heere Jezus werd geboren in omstandigheden die eigenlijk niet bij een mens horen. Op reis vonden Maria en Jozef geen plaats in de herberg of in een gastenverblijf. Daarom legde Zijn moeder Hem in een voederbak. En het bericht van Zijn geboorte was nog nauwelijks doorgedrongen tot het hof van koning Herodes of hij probeerde Hem al te doden. Uiteindelijk is Hij door het volk verworpen en aan het kruis genageld. Nadat Hij drie jaar lang vol liefde onder Zijn volk had gewerkt, liet God toe dat de kwade leiders van het volk hun doel met Hem bereikten.

De andere kant is dat Christus daar vrijwillige voor de zonden is gestorven, zodat een ieder die in Hem gelooft, vergeving vinden kan. (Lezen Johannes 18:3-11; Handelingen 2:23).

Naast Hem werden twee moordenaars gekruisigd. De één links en de ander rechts van Hem. (Mattheüs 27:38)Daarna werden er ook twee andere mannen aan een kruis gehangen, twee misdadigers. Het kruis van Jezus stond tussen de twee andere kruisen in.

Hij is God nooit ongehoorzaam geweest en heeft nooit gelogen.(1 Petrus 2:22)Hij deed nooit iets verkeerds. Hij vertelde nooit een leugen.

Een hoopvolle toekomst

Ik Heb ontdekt dat je er achter kunt komen hoe iemand in het leven staat door te vragen hoe of zijn tegen de dood aankijkt. Eens sprak ik met een man die nooit serieus over de dood nagedacht had… totdat bij hem een ernstige ziekte werd vastgesteld. In een enkel ogenblik is alles veranderd, zei hij, dingen waar ik al mijn aandacht aan gegeven heb, blijken nu waardeloos. En andere zaken war ik niets om gaf zijn voor mij nu het belangrijkste in de wereld.

KLAAR ZIJN VOOR DE EEUWIGHEID

Ook al zijn we allemaal aan het aardse leven gehecht, toch weten we dat iedereen het vroeg of laat van de dood verliest. De dood komt villa’s van rijken net zo brutaal binnen als rijtjeshuizen in de wijk. Voor beroemde mensen valt het doek net zo onherroepelijk als voor wie onbekend is. Ook mensen die dit lezen kunnen sterven voor de tijd een jaar verder is.

Sommige mensen denken: Ik geloof wel dat er iets is nar dit leven, maar ik houd me daar niet mee bezig. Ik zie het wel als mijn tijd is gekomen. Wat vreemd! Mensen zijn vaak jaren hard aan het werk om zich te verzekeren van een goed pensioen. Maar trekken er geen 5 minuten voor uit om zich voor te bereiden op hun ontmoeting met God!

Tegenover de dood is ook een andere houding mogelijk: Ik vertrouw op christus de Heer, die de dood heeft overwonnen. Ik leg mijn toekomst in zijn hand.

DE DOOD HOEFT GEEN BITTER EINDE TE ZIJN… WE MOGEN DENKEN AAN EN STRALENDE ZONSOPGANG!

Het wezenlijke van geloof

 Het geloof is de zekerheid dat de dingen die we verwachten, ook werkelijkheid zullen worden. Het is het bewijs van de dingen die we nog niet zien. Veel van onze voorouders zijn door hun geloof een voorbeeld voor ons geworden.
Doordat we God geloven, begrijpen we dat de wereld door het woord van God is ontstaan. Wat we nu zien, is niet ontstaan uit iets zichtbaars, maar uit iets onzichtbaars, namelijk het woord van God. (Hebreeën 11:1-3)

Geloof is gebaseerd op zaken die men niet ziet. Geloof is tenslotte gebaseerd op Gods Woord. Geloof weet dus zeker dat het hele universum is ontstaan door het onzichtbare Woord van God. Wat wij zien, is ontstaan uit wat niet gezien kan worden. Geloof is gebaseerd op de onzichtbare eeuwige werkelijkheid van Gods Woord. Hoop, op zijn beurt, is gebaseerd op geloof.

Geloof gaat over het hier en nu. Geloof is iets wezenlijks, iets wat we reëel op dit moment hebben. Maar hoop, gebaseerd op dat geloof, kijkt naar de toekomst. Deze twee niet door elkaar halen. God heeft resultaten beloofd aan geloof, die niet beloofd zijn aan hoop. Het is heel belangrijk te beseffen dat hoop alleen van kracht is als hij gebaseerd is op geloof. Geloof op zijn beurt, is gebaseerd op Gods Woord. De ultieme basis van zowel geloof als hoop is het Woord van God.Bron:dpm

Het geloof is de overtuiging-gebaseerd op de ervaring in het verleden-dat Gods nieuwe, verfrissende verassingen ook de onze worden. Het geloof kan met twee woorden beschreven worden: vertrouwen en zekerheid. Het begin punt van het geloof is het geloof in Gods karakter: Hij zegt wie Hij zegt te zijn.

God schiep het heelal van uit het niets; Hij sprak en het kwam er. Wij geloven in de God die het heelal heeft geschapen door zijn Woord. Gods Woord heeft een onmetelijke kracht. Als Hij tot je spreekt, zul je dan luisteren en Hem antwoord geven?

De bron van Hoop

Hoe krijgen we hoop? Men kan hoop verkrijgen door wedergeboorte. Het gaan geloven in Jezus Christus. Hoop is niet het alleen geloven in Jezus Christus, maar geloven in Zijn dood aan het kruis, begrafenis en opstanding.

 We zijn de God en Vader van onze Heer Jezus Christus heel erg dankbaar. Want omdat Hij zo goed en liefdevol is, heeft Hij nieuwe mensen van ons gemaakt: we zijn opnieuw geboren. Dat heeft Hij gedaan door Jezus Christus uit de dood terug te roepen en weer levend te maken. Daardoor kunnen we vol hoop zijn.(1 Petrus 1:3)

Opnieuw geboren- tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Dit zegt: als u gelooft in de dood van Jezus Christus aan het kruis in u plaats en in Zijn opstanding uit de dood door de kracht van God, bent u wedergeboorte-opnieuw geboren. U bent geboren in een levende hoop.

Hoop komt in u door de opstanding van Jezus Christus uit de dood. U moet deze ultieme, historische basis voor alle hoop goed begrijpen. De basis voor de werkelijke, blijvende hoop is de opstanding van Jezus. Zonder de opstanding van Jezus zou het leven hopeloos zijn. Het is alleen de opstanding van Jezus die u levende hoop brengt.

Hoop

We zijn de God en Vader van onze Heer Jezus Christus heel erg dankbaar. Want omdat Hij zo goed en liefdevol is, heeft Hij nieuwe mensen van ons gemaakt: we zijn opnieuw geboren. Dat heeft Hij gedaan door Jezus Christus uit de dood terug te roepen en weer levend te maken. Daardoor kunnen we vol hoop zijn. (1 Petrus 1:3)

Nieuwe mensen gemaakt(wedergeboren doen worden) geestelijke geboorte. Hebt u bemoediging nodig? Gods woord geeft blijdschap en hoop in moeilijke tijden. U bent geroepen om te leven vanuit de hoop op het eeuwige leven. Onze hoop is niet alleen gericht op de toekomst. Eeuwig leven begint zodra wij in God gaan leven en bij Zijn familie gaan horen.

Waar leven is, daar is hoop. Hoop doet leven. Hoop is nodig om zowel geloof als liefde vast te houden. Het omgekeerde Waar geen hoop is, daar is geen leven. Hopeloosheid is één van de meest trieste dingen die een mens kan meemaken. Ik kan me moeilijk iets droevigers en uitzichtlozers voorstellen dan wanhoop. Ontelbare miljoenen mensen in onze wereld vandaag zijn hopeloos. Er is hulp voor mensen om uit deze beproeving te komen.

De aarde

U heeft de aarde stevig vastgezet, zodat ze nooit meer wankelt.(Psalm 104:5) De aarde werd door Hem/God vast neergezet, zij zal niet omvallen.

De aarde is gebouwd op Gods fundamenten. Buiten God kan niemand haar verzetten. Ook al zullen op een dag de hemel en de aarde vernietigd worden, dan zal Hij een nieuwe hemel en een nieuwe aarde maken, die eeuwig zullen staan. Dezelfde kracht die de wereld bijeenhoudt, vormt ook een stevig fundament voor alle gelovigen.

Bent u al gelovig?

HET LEVEN IS NIET TE BEGRIJPEN

Alles is verschrikkelijk vermoeiend. De ogen zijn nooit klaar met kijken, de oren zijn nooit klaar met horen.  Alles wat er gebeurd is, zal steeds weer gebeuren. En alles wat er gedaan is, zal weer worden gedaan. Er is nooit iets nieuws onder de zon. 1 Soms gebeurt er iets waarvan de mensen zeggen: “Kijk, dit is iets nieuws.” Maar dan is het lang geleden ook al gebeurd, voordat wij er waren. De mensen weten niets meer van wat er lang geleden gebeurde. En ook van wat er later gebeuren zal, zullen de mensen die nóg weer later leven, niets meer weten. (Prediker 1:8-11)

Veel mensen voelen zich rusteloos en ontevreden. Zij vragen zich af: Waarom voel ik me, als ik naar Gods wil leef, zo moe en leeg? Wat is de zin van het leven? Als ik op dit alles terug kijk, ben ik dan blij met wat ik bereikt hebt? Waarom voel ik me zo opgebrand, zo gedesillusioneerd, zo dor? Wat moet ervan mij worden? Als u eens eerlijk naar uw leven kijkt, zult u zien dat God dienen belangrijker is dan alle andere mogelijkheden die u hebt. Misschien vraagt God u eens opnieuw te kijken naar doel en richting van u leven.

Eenzaam

God geeft aan eenzame mensen een thuis.
Aan gevangenen geeft hij de vrijheid, hij maakt hen gelukkig.
Maar mensen die zich tegen hem verzetten, zullen ongelukkig worden. (Psalm 68:7) Aan eenzame mensen geeft Hij een gezin. Gevangenen bevrijdt Hij. Maar mensen die Hem ongehoorzaam zijn, laat Hij wonen in een dor land.

Lieve lezers alleen in God is er hoop voor de wezen, weduwen, gevangenen en alle andere eenzame mensen.

(Galaten 4:27)Want er staat in de Boeken: “Wees blij en juich, ook al heb je nooit kinderen gekregen! Want ook al ben je nu eenzaam, toch zul je veel meer kinderen hebben dan de vrouw die een man heeft.”  Met deze moeder bedoelt Paulus Sara. Sara kon eerst geen kinderen krijgen. Pas toen ze heel oud was, kreeg ze één zoon, omdat God dat beloofd had. Nu heeft ze heel veel kinderen, omdat de christenen ‘door hetzelfde geloof als dat Abraham had’ als het ware óók haar kinderen zijn.