Vergeven

Want als u de mensen vergeeft, wat zij verkeerd hebben gedaan,
zal uw hemelse Vader ook u vergeven wat u verkeerd hebt gedaan.Maar als u hen niet vergeeft, zal uw hemelse Vader ook u niet vergeven.(Matteüs 6:14,15)

Vergeven

Als wij weigeren anderen te vergeven, zal Hij op zijn beurt weigeren ons te vergeven. Waarom? Als wij anderen niet vergeven, ontkennen wij in feite dat wij, net als anderen zondaars zijn die Gods vergeving nodig hebben. God vergeeft ons onze zonden niet omdat wij anderen vergeving schenken, maar wie een ander vergeeft, toont daardoor wel dat hij beseft wat Gods vergeving inhoudt. In welke mate zou jij vergeving hebben gekregen als Gods afhing van de manier waarop jij anderen vergeeft? Het is gemakkelijk God om vergeving te vragen, maar moeilijk om het aan anderen te vergeven. Steeds wanneer u vraagt uw zonden te vergeven, moet u zich afvragen. Heeft u de mensen die u pijn deden of onrechtvaardig behandelden, vergeven?