Vergeving hebben ontvangen

 Toen bracht hij hen naar buiten en zei: “Heren, wat moet ik doen om gered te worden?” Paulus antwoordde: “Geloof in de Heer Jezus. Dan zul je worden gered, met iedereen die in je huis woont.” (Handelingen 16:30-31)

 Dit raakte de mensen diep. En ze vroegen Petrus en de andere apostelen: “Wat moeten we dan nu doen, broeders?” (Handelingen 2:37) Zij vroegen wat moeten we doen? Dat is de fundamentele vraag die ieder mens moet stellen. Het is niet genoeg dat wij spijt hebben van onze zonden. Wij moeten God vragen of Hij ze ook wil vergeven en vervolgens leven als mensen die vergeving hebben ontvangen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *