Vergeving

Petrus antwoordde: “Verander je leven, geloof in Jezus en laat je allemaal dopen in de naam van Jezus Christus  ‘Christus’ is niet Jezus’ achternaam! Het woord ‘Christus’ is Grieks en betekent ‘Gezalfde.’ (Het Nieuwe Testament is in het Grieks geschreven). ‘De gezalfde’ is in de Joodse Boeken de man die speciaal door God met zijn Geest is gevuld (‘gezalfd’) om Israël te redden. In het Hebreeuws, de taal waarin het Oude Testament is geschreven, werd hij de ‘Messias’ genoemd, wat hetzelfde betekent.. Dan zullen jullie vergeving krijgen voor jullie ongehoorzaamheid aan God. En dan zullen jullie de Heilige Geest ontvangen. (Handelingen 2:38)

U moet zich bekeren tot God en u laten dopen in de naam van Jezus Christus, want dan worden uw zonden vergeven, en de Heilige Geest zal in u komen wonen.

Keer u af van uw huidige leven en laat u dopen onder aanroeping van Jezus Christus om vergeving te krijgen voor uw zonden. Dan zal de Heilige Geest u geschonken worden.

Als je gered wilt worden, moet je je afkeren van de zonde. Geef je leven een andere richting, keer je af van egoïsme en weerstand tegen Gods wet en richt je op Christus. Hij zal je vergeving, genade, leiding en een doel geven. Wij kunnen onszelf niet redden; alleen God kan dat.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *